Inschrijven Las Vegas 2020

Op deze pagina kun je je inschrijven voor de Las Vegas-wedstrijd bij Pijlsnel. Let op: deze wedstrijd is alleen voor compound-schutters.

De wedstrijd wordt gehouden op 19 januari om 09:00 uur. Inschrijven kost €15,00 per schutter, dit kan overgemaakt worden op NL81 INGB 0002 1801 89 o.v.v. “Las Vegas {je naam}”